Het orgel verkeert al geruime tijd in slechte staat. De belangrijkste problemen zijn:

 

·         het speelmechaniek is op een niet duurzame wijze gemaakt;

·         naast lekkage in de windkanalen is de windvoorziening niet goed aangelegd en levert een onaangename trillende wind;

·         een aantal pijpen spreekt geheel niet en de overige registers vertonen diverse mankementen;

·         het orgel vertegenwoordigt twee aparte werelden enerzijds uit de 19e. eeuw en anderzijds uit de 20e. eeuw in klankconcept zonder dat deze destijds bij de bouw zijn verenigd.

 

Het orgel is van matige kwaliteit; het werd destijds op een ‘koopje’ gebouwd. Het heeft sterk geleden onder de heteluchtverwarming die in 1982 werd geplaatst en heeft het ontbroken aan regelmatig onderhoud. De kosten van een volledige restauratie zijn zo hoog, dat ze de waarde van het instrument overstijgen terwijl de zwakke plekken uit het concept van 1958 (het bouwjaar)  onverkort aanwezig blijven. Vandaar dat we al langer uitkijken naar een goed tweedehands (liefst historisch) of nieuw orgel.

 

Er is door de kerkenraad een orgelcommissie aangesteld. Deze commissie bestaat uit Klaas Vellinga, Rens Bijma, Ton Herstel, Wim Boot en Jan Jansen; Peter van Dijk is extern orgeladviseur. Deze commissie heeft tot taak om de orgelmarkt te verkennen en concrete voorstellen te doen aan de bestuurlijke organen in de kerk tot koop en verbouw.

De realiteit gebiedt dat een ander orgel voor De Oude Kerk veel tijd zal vragen. Er is veel geld voor nodig (waarschijnlijk uiteindelijk tussen de 3 ŕ 4 ton!!). Daarnaast valt het niet mee om een orgel te vinden dat passend is voor onze kerk. Het moet er niet alleen letterlijk in passen, maar het moet ook in muzikaal en historisch opzicht passen. Daarenboven moet het in goede staat zijn en bovenal: het moet uitstekend klinken…….daar gaat het toch om!!

 

Om nu het benodigde geld bij een te brengen is er al langere tijd een orgelfonds actief. Hierin zitten Duuk Geldof (vz), Jaques Aalders (sekr), Gerard Voogd (Penn), Ton Herstel en Rens Bijma; Klaas Vellinga is als deskundige de vaste adviseur van dit fonds. Het fonds heeft tot nu toe ruim Eur. 35.000,00 bijeengebracht, o.a. middels de ontvangst van legaten en giften en ook door de opbrengst van concerten (Kleine Serie). Door garanties vanuit de kerk is het vermogen van de stichting thans meer dan Eur. 70.000,00

 

We denken dat het fonds effectiever geld kan gaan werven als zij een onafhankelijke stichting is. We kunnen met meer gezag aankloppen bij grotere landelijke fondsen en zo’n stichtingsvorm is ook beter uit beheersoogpunt, zeker nu het om steeds meer geld gaat. Op deze manier wordt ook zeker gesteld dat het verworven geld ook echt opzij wordt gezet voor het orgel. Bovendien kan de stichting onder haar eigen vlag acties organiseren.

 

Op 11 januari 2005 is deze stichting formeel opgericht. Het is een impuls om weer hoop te hebben op het realiseren van een nieuwe klank in onze kerk, zij het dat dit niet op zeer korte termijn te verwachten valt.

 

Als u wilt bijdragen aan het orgelfonds kan dat middels een gift op bankrekening nr. 40.20.73.266 t.n.v. Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest.


 

Laatste wijziging op: 20-06-2006 23:12