Stichting orgelfonds van De Oude Kerk Soest

 

De stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van fondsen ten behoeve van:

   -  het realiseren van een ander orgel in De Oude Kerk te Soest dat past in het

      historisch karakter van deze kerk;

   -  het bouwkundig aanpassen van De Oude Kerk te Soest, zodanig dat dit nieuwe

      orgel volledig tot haar recht komt en voor wat betreft gebouwinrichting,

      akoestische en geluidstechnische voorzieningen, temperatuur,

      licht en vochtigheidsgraad op technisch verantwoorde voorwaarden in stand

      kan worden gehouden; een en ander zonder dat de stichting orgels (of andere instrumenten) in eigendom verkrijgt en waarbij de aanwending van de middelen van de stichting steeds in overeenstemming dient te zijn met het beleid terzake van de Wijkkerkenraad van de wijkgemeente De Oude Kerk van de Hervormde Gemeente te Soest.

 

Het bestaande orgel

Laatste wijziging op: 22-10-2005 21:10